تا کنون ۱۵۰ فروند هواپیما برای پرواز های نوروزی آماده شده است