بهترین-موزه-های-فرانسه

تور 8 روزه فرانسه
(7 شب پاریس گشت آپشنال بروکسل- دیزنی لند- کاخ ورسای)

ویژه 26 اسفند

با پرواز لوکس ایران ایر

کد پروازی AT1001


مجارستان،-اتریش،-چک،-آلمان

تور 11 روزه مجارستان، اتریش، چک، آلمان
(3 شب بوداپست +2 شب وین + 2شب پراگ + 3 شب  فرانکفورت -گشت آپشنال براتیسلاوا-کلن)

ویژه 28 اسفند

کد پروازی AT1002


اتریشومجارستان.

تور 8 روزه مجارستان ، اتریش
( 4شب بوداپست +3شب وین +گشت بین شهری براتیسلاوا)

ویژه 2 فروردین

با پرواز  لوکس ایران ایر

کد پروازی AT1003


مجارستان-اتریش

تور 5 روزه مجارستان ، اتریش
( 4شب بوداپست +1شب وین +گشت آپشنال براتیسلاوا)

ویژه 9 فروردین

با پرواز  لوکس ایران ایر

کد پروازی AT1017


اسپانیا-ایتالیا-فرانسه

تور 12 روزه فرانسه ، اسپانیا ، ایتالیا

(4 شب پاریس+3 شب بارسلون+2 شب ونیز + 2 شب میلان)

ویژه 26 اسفند ماه

 با پرواز ایران ایر

کد پروازی AT1004


سوئیس-فرانسه-ایتالیا

تور 11 روزه فرانسه ، ایتالیا ، سوئیس

(گشت آپشنال بروکسل - دیزنی لند -ونیز- لوسرن)

ویژه 29 اسفند

پرواز AUSTRIAN

کد پروازی AT1005


اسپانیا

تور 8 روزه اسپانیا

(2 شب بارسلون ،گشت بین راهی زاراگوزا ، 4 شب مادرید)

ویژه 29 اسفند ماه

با پرواز لوکس ماهان

کد پروازی AT1006


SPAIN

تور 11 روزه دور اسپانیا

(3 شب مادرید، 3 شب بارسلون ،4 شب والنسیا)

ویژه 29 اسفند ماه

با پرواز فوق العاده ماهان

کد پروازی AT1007


سوئیس-ایتالیا

تور 8 روزه سوئیس ، ایتالیا

(4 شب زوریخ ، 2شب میلان ،گشت بین راهی لوگانو و گشت آپشنال ونیز)

ویژه 29 اسفند

با پرواز قطر ایرویز

کد پروازی AT1008


Hand-Luggage-Only-2

تور 5 روزه سوئیس

(4 شب زوریخ)

ویژه 29 اسفند و 8 فروردین

با پرواز قطر  ایرویز

کد پروازی AT1009


مجارستان-اتریش

تور 8 روزه مجارستان ، اتریش

( 4 شب بوداپست  + 3 شب وین +گشت شهری براتیسلاوا)

ویژه 1 فروردین

با پرواز AUSTRIAN

کد پروازی AT1010


تور8-روزه-فرانسه

تور 8 روزه فرانسه

(7 شب پاریس گشت آپشنال بروکسل ، دیزنی لند،کاخ ورسای)

ویژه 1 فروردین

با پرواز ایران ایر

کد پروازی AT1011


فرانسه-هلند-المان

تور 9 روزه فرانسه ، هلند ، آلمان

(4 شب پاریس،گشت بین راهی کلن،گشت بین راهی بروکسل،2 شب آمستردام،3شب فرانکفورت)

ویژه 1 فروردین

با پرواز لوکس ایران ایر

کد پروازی AT1012

مجارستان-اتریش

تور 8 روزه مجارستان، اتریش

(4 شب بوداپست،گشت بین راهی براتیسلاوا،2 شب وین)

ویژه 2 فروردین

با پرواز لوکس ایران ایر

کد پروازی AT1013

هلندد

تور 7 روزه فرانسه ، هلند

(3 شب پاریس،گشت بین راهی بروکسل،3 شب آمستردام ،گشت آپشنال دیزنی لند و دنهاگ)

ویژه 4 فروردین

با پرواز لوکس ایران ایر

کد پروازی AT1014

فرانسه-هلند.

تور 7 روزه فرانسه ، هلند

(3 شب پاریس،گشت بین راهی بروکسل،3 شب آمستردام ،گشت آپشنال دیزنی لند و دنهاگ)

ویژه 8 فروردین

با پرواز لوکس ایران ایر

کد پروازی AT1018

فرانسه-4-فروردین

تور 8 روزه فرانسه

(7 شب پاریس گشت آپشنال بروکسل، دیزنی لند ،کاخ ورسای)

ویژه 4 فروردین

با پرواز ایران ایر

کد پروازی AT1015

paris-photos-3

تور 5 روزه فرانسه

(4 شب پاریس گشت آپشنال بروکسل، دیزنی لند ،کاخ ورسای)

ویژه 11 فروردین

با پرواز ایران ایر

کد پروازی AT1018

فرانسه

تور 8 روزه فرانسه

(7 شب پاریس گشت آپشنال بروکسل، دیزنی لند ،کاخ ورسای)

ویژه 4 فروردین

با پرواز ایران ایر

کد پروازی AT1019

فرانسه.پاریس

تور 5 روزه فرانسه

(4 شب پاریس گشت آپشنال بروکسل، دیزنی لند ،کاخ ورسای)

ویژه 4 فروردین

با پرواز ایران ایر

کد پروازی AT1020

ایتالیا

تور 8 روزه دور ایتالیا

(2 شب رم ، 3شب میلان ، 1 شب فلورانس ، گشت آپشنال ونیز و پیزا)

ویژه فروردین

با پرواز ایران ایر

کد پروازی AT1016