مقصر گرانی بلیت هواپیما در روزهای پایانی سال کیست؟