دانلود اطلاعات مفید پروازی

home_airport_press1

آمادگی خدمات پس از پرواز

پس از پرواز خدمات اقامتی و تفریحی شما آماده بوده و از سفر خود میتوانید نهایت اذت را ببرید.
home_airport_press2

تنوع در خدمات

به میل خودتان خدمات را از آتاگشت دریافت کنید

home_airport_press3

انتقال مسافر

انتقال مسافر از هواپیما به فرودگاه توسط خدمات VIP
home_airport_press4

اقامتی آسوده داشته باشید

آتاگشت در سفر شما هماهنگی های لازم را انجام داده و دغدغه ای برای شما باقی نمی گذارد.

اطلاعات مفید برای مسافران

قوانین فرودگاهPDF, 12 MBدانلود
کلاس های هواپیماییPDF, 5 MBدانلود
گرفتن ویزاPDF, 3 MBدانلود